Inclusieladders: een gezamenlijke taal voor inclusief onderwijs

Wil je als school, bestuur of samenwerkingsverband aan de slag met inclusiever onderwijs, dan kunnen onze inclusieladders je daarbij helpen. De basis voor dit gespreksinstrument zijn de drie dimensies van inclusief onderwijs, vrij vertaald van Nilsen (2018).

1. Organisatorische inclusie: thuisnabij naar school kunnen

Een dekkend netwerk aan voorzieningen creëren, zodat kinderen dichtbij huis een passende onderwijsplek kunnen vinden.

2. Sociale inclusie: van en met elkaar leren

Kinderen ontmoeten elkaar en krijgen de kans om samen te leren. Sociale inclusie kun je vormgeven op het niveau van de buurt, op school en in de klas.

3. Didactische inclusie: het omgaan met verschillen in de klas

Het tegemoetkomen aan de verschillende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Maar ook aan verschillende interesses en talenten van kinderen.

PDF downloaden

Download de PDF-variant van de inclusieladders gratis via het formulier hiernaast.

Wilt u meer informatie over de weg naar inclusiever onderwijs?

Bekijk de video of neem contact op met Sanne Spiero . Zij kan u alles over de inclusieladders vertellen.

Lees ook