Inventarisatie naar de praktijk en behoefte aan informatieoverdracht voor een doorlopende ontwikkellijn 0-12 jaar

Op verzoek van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben Ecorys, Sardes en MOOZ nader onderzoek gedaan naar de informatieoverdracht tussen kinderopvangorganisaties – zowel voorschools als buitenschools – en basisscholen.

Op verzoek van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben Ecorys, Sardes en MOOZ nader onderzoek gedaan naar de informatieoverdracht tussen kinderopvangorganisaties – zowel voorschools als buitenschools – en basisscholen.

 

Een greep uit de resultaten

➤ Een goede informatieoverdracht is belangrijk om tot een goede doorgaande ontwikkellijn te komen, blijkt uit de reacties.

➤ Het merendeel van de deelnemende scholen en kinderopvangorganisaties is tevreden over de informatieoverdracht.

➤ Wel zijn er vragen over de AVG: welke informatie over kinderen mag je wel/niet overdragen?

➤ Het Ministerie van OCW heeft aangegeven een speciale handreiking te ontwikkelen over deze AVG-vraagstukken.

 

Lees ook