Kansen bieden in plaats van uitsluiten

In dit boek beschrijven verschillende auteurs, elk vanuit hun eigen achtergrond en expertise, op welke manier verschillen ontstaan, wat de oorzaken daarvoor zijn, welke oplossingen er in de loop der tijd gezocht zijn en welk resultaat dat heeft gehad. Naast de bijdragen vanuit een overkoepelend – sociologisch perspectief, komen ook specifieke aspecten naar voren, zoals taalstimulering, ouderbetrokkenheid, voor- en vroegschoolse educatie en de overgang van voorschools naar school en overgangen tussen de verschillende onderwijstypen die met name voor kinderen uit achterstandssituaties kwetsbare momenten vormen.

Het boek laat zien op welke terreinen we hebben gewonnen op het gebied van kansengelijkheid en aan welke succesfactoren dat kan worden toegeschreven. Ook passeren initiatieven de revue die wisselend succes hebben of waarvan de effecten moeilijk kunnen worden aangetoond.

Recente publicaties van Sardes