Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo

Het beroepsonderwijs krijgt vorm in een turbulente omgeving. Technologische ontwikkelingen, zoals automatisering en toepassing van ict, veranderen de arbeidsmarkt. Er verdwijnen beroepen en er ontstaan nieuwe. Kan het beroepsonderwijs zich hierop aanpassen en wat is daarvoor nodig? Daarbij vragen leerlingen en studenten in het vmbo en mbo aandacht en betrokkenheid in hun transitie naar een werkend leven, vakmanschap en volwassenheid. Maar lukt dat ook op die overstapmomenten?

Voorop staat dat samenwerking tussen vmbo en mbo noodzakelijk is, maar dat is lang niet altijd makkelijk. Er zijn in het kader van de beroepskolom vmbo – mbo – hbo al veel goede voorbeelden geweest, zoals vakmanschapsroutes en het Groene Lyceum. De opbrengsten van deze experimenten en projecten werken nog steeds door. Maar kunnen we met alléén deze opbrengst een krachtig beroepsonderwijs neerzetten dat de uitdagingen van de toekomst aan kan? Deze publicatie gaat in op de vraag: ‘hoe nu verder?’