Pabo-docenten houden van lezen, nu de studenten nog

Pabo-docenten houden van lezen, maar geven hun studenten niet het goede voorbeeld als het gaat om leesplezier en leesmotivatie. Hoe kunnen pabo-studenten hun rol als toekomstige leesbevorderaars vervullen, als ze zelf niet goed leren hoe?

Bijna alle pabo-docenten houden van lezen en lezen vaak. Dat blijkt uit de resultaten van de meest recente monitor van de Bibliotheek op school onder pabo-docenten en studenten. Toch geven pabo-docenten zichzelf gemiddeld slechts een 6,8 als hen wordt gevraagd of zij zichzelf een voorbeeld vinden voor hun studenten als het gaat om lezen. Nog lager is het cijfer dat zij zichzelf geven als leesbevorderaar in hun werk: een 5,9. Docenten voeren weinig leesbevorderingsactiviteiten uit en praten zelden met studenten over boeken. Toch is het belangrijk dat zij, in alle vakken, de studenten enthousiast maken voor lezen, want deze studenten moeten leren hoe zij straks op hun beurt hun leerlingen kunnen motiveren.

Lees het hele artikel via de knop rechts.

 

De pabo-monitor van de Bibliotheek op school, ontwikkeld en uitgevoerd in opdracht van Stichting Lezen, biedt een kijkje in het leesgedrag van studenten, het leesbevorderend gedrag van docenten en de samenwerking tussen bibliotheken en pabo’s. In de meest recente meting, schooljaar 2023-2024, zijn de vragenlijsten van de monitor ingevuld door ongeveer 1400 studenten en ruim 200 docenten van 17 verschillende pabo-instellingen in Nederland. De vragenlijst werd met name ingevuld door eerstejaars studenten (58%), gevolgd door studenten uit het tweede (21%), derde (18%) en vierde studiejaar (3%).

 

Laatste publicaties van Sardes