Levende Boeken: zo werkt dat!

Praktische suggesties voor het werken met Levende Boeken op school en thuis.

Voorlezen is een intensieve bezigheid, waar niet altijd tijd voor beschikbaar is. Ouders maken er ’s avonds misschien een kwartiertje voor vrij en ook op school staat het wel op het programma, maar veel kinderen hebben  baat bij meer voorleestijd. Goede ICT-toepassingen bieden daarvoor uitkomst. Levende Boeken is zo’n toepassing. Levende Boeken zijn prentenboekverhalen die op de computer tot leven worden gebracht en interactief worden voorgelezen. Het is voor het eerst dat deze technologie in Nederland beschikbaar komt voor scholen, bibliotheken en gezinnen.

Levende Boeken zijn een nieuwe toepassing van ICT voor het onderwijs in groep 1 en 2. Onderzoek laat zien dat geanimeerde prentenboeken effectief zijn voor het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen, met name het ontwikkelen van de woordenschat en het verhaalbegrip. Dit boek beschrijft de ervaringen van drie proefscholen die met Levende Boeken hebben gewerkt. Na een korte inleiding over de werking van Levende Boeken laten de auteurs aan de hand van praktische voorbeelden zien hoe Levende Boeken ingepast kunnen worden in het taalonderwijs. Ook de (mogelijke) rol van de ouders komt aan bod.
Een nuttig en praktisch boek voor onderbouwleerkrachten, directies, schoolbegeleiders, bibliothecarissen en ouders.

Inhoudsopgave:

  • hoofdstuk 1 Wat zijn Levende Boeken?
  • hoofdstuk 2 Waarom zijn Levende Boeken goed voor de taal- en denkontwikkeling?
  • hoofdstuk 3 Levende boeken in de klas
  • hoofdstuk 4 Aansluiten bij het lesprogramma
  • hoofdstuk 5 Verwerkingsactiviteiten
  • hoofdstuk 6 Ouders betrekken
  • hoofdstuk 7 Balans
  • hoofdstuk 8 Een kijkje in de keuken
  • bijlage Overzicht van Levende Boeken

Lees ook