Meer lezen, beter in taal – mbo

Deze brochure gaat over een van de meest onderschatte maatregelen om de taalontwikkeling te bevorderen: het structureel bevorderen van vrij lezen en vrijetijdslezen.

Via een beknopte bespreking van wetenschappelijk onderzoek geeft de brochure een beeld van de effecten van lezen op de ontwikkeling van leesvaardigheid, woordenschat, begrijpend lezen en andere taaldomeinen. Ook worden enkele succesvolle mbo-projecten beschreven, die laten zien dat het niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk is om op het mbo structureel aan leesbevordering te werken. Om dit te realiseren is een professionele samenwerking tussen docenten, mediatheek en de plaatselijke Bibliotheek onmisbaar. Ook dat onderwerp komt aan de orde. Ten slotte wordt beschreven hoe ROC’s kunnen werken aan een taalbeleid waarin leesbevordering logisch verbonden wordt met andere onderdelen van het taalbeleid.

Inhoud

  • Taal en het mbo
  • Effecten van lezen
  • Werken aan leesmotivatie
  • Samenwerking school, mediatheek en Bibliotheek
  • Het kan! Voorbeelden uit de praktijk
  • Taalbeleid op het mbo
  • Aan de slag

Onze nieuwste publicaties