Meertalige digitale prentenboeken in het gezin – brochure

Het project ‘Meertalige digitale prentenboeken in het gezin’ had als doel de taalomgeving in meertalige gezinnen te versterken. Het project werd uitgevoerd in Utrecht in het schooljaar 2020 – 2021, met een subsidie van het landelijke programma Tel Mee Met Taal.

Wat zijn meertalige digitale prentenboeken?

Digitale prentenboeken zijn digitale versies van bestaande, papieren prentenboeken, die je kunt bekijken op een digitaal device, zoals een computer of tablet. In het onderzoeksproject ‘Meertalige digitale prentenboeken in het gezin’ werden de geanimeerde boeken niet alleen in het Nederlands, maar ook in andere talen aangeboden: Turks, Arabisch en Berbers.

Voor wie is deze brochure?

Met deze brochure richten we ons tot professionals in het onderwijs en het bibliotheekwerk en tot lokale beleidsmakers. We beschrijven de opzet en de resultaten van het project en geven aan hoe de resultaten gebruikt kunnen worden in beleid gericht op gelijke kansen, ouderbetrokkenheid, meertaligheid en taalstimulering. Ook bieden we een praktisch stappenplan voor scholen die digitale prentenboeken willen opnemen in hun onderwijs.

Een greep uit de resultaten

  • De boeken in de eigen taal moedigen kinderen met een kleine Nederlandse woordenschat aan om de boeken vaker te bekijken.
  • De digitale prentenboeken zullen voor meer kinderen meer profijt opleveren als ze ook op de groep worden ingezet en nadrukkelijker worden gebruikt om de samenwerking tussen school en ouders te versterken.
  • Uit de interviews blijkt dat kinderen die de boeken gelezen hebben veel plezier beleven aan de boeken en dat ouders het als een geschikt middel ervaren om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren.
  • Een moeder vertelde in het interview: “Filmpjes zijn beter voor de uitspraak van Nederlands. Beter dan dat ik het zelf voorlees. En nu leren ze het goed.”

 

Lees ook