Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (Meting 2)

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) wil samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) weten hoe de implementatie van de urenuitbreiding bij ve verloopt en hoe de besteding van het goab-budget eruitziet in de periode 2019-2023. Deze rapportage beschrijft de bevindingen van de tweede meting van de Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid die Sardes en Oberon in het voorjaar van 2021 hebben uitgevoerd. Dit is een vervolg op de eerste meting, welke in het najaar van 2019 door Sardes en Oberon is gedaan.

Centrale onderzoeksvragen

De beleidsvragen van de tweede meting van de Monitor Implementatie en besteding goab (2019-2023) spitsen zich toe op het aanbod van 960 uur ve voor doelgroeppeuters, de (voorbereidingen op de) inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de ve en de besteding van de goab-middelen en de financiering van ve bij de ve-aanbieders. De centrale onderzoeksvragen zijn als volgt gearticuleerd:

1) Hoe ziet het aanbod van 960 uur ve voor doelgroeppeuters eruit bij gemeenten en ve-aanbieders?

2) Hoe staat het ervoor met de (voorbereiding op de) inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers ve bij gemeenten en ve-aanbieders?

3) Hoe besteden de gemeenten de goab-middelen, welk deel gaat naar ve en hoe zien de subsidiëring en kosten van ve eruit bij gemeenten en ve-aanbieders?

 

Inhoudsopgave

  • H1: inleiding
  • H2: onderzoeksopzet
  • H3: aanbod 960 uur ve
  • H4: (voorbereidingen op) de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker
  • H5: bevindingen besteding goab-middelen
  • H6: belangrijkste bevindingen en conclusies

Lees ook