Een zesje is te weinig | Leesbevordering op de pabo

Pabo-studenten lezen weinig en geven zichzelf een zesje als het gaat om hun kennis van kinderboeken. Doen pabo’s wel genoeg om de leesvaardigheid op basisscholen uit het dal te trekken?

Een goede leesvaardigheid begint met goed leesonderwijs en om die leesvaardigheid verder te ontwikkelen en te onderhouden is leesplezier belangrijk. Naarmate basisschoolleerlingen ouder worden, wordt leesplezier zelfs steeds meer een aanjager voor leesvaardigheid (Torppa e.a., 2020). Leerlingen die uit zichzelf een boek pakken in de vrije tijd, blijken (veel) beter te lezen dan andere leerlingen (Mol, 2022; Broekhof, 2021). Dit pleit ervoor om flink werk te maken van de leescultuur op de basisschool (Raad voor Cultuur & Onderwijsraad, 2019). Daarvoor zijn leerkrachten nodig die het goede voorbeeld kunnen geven in hun klas en die leerlingen kunnen motiveren om vaker een boek te pakken. Opleidingen zouden leerkrachten moeten toerusten om deze rol met verve te vervullen.

In dit artikel bekijken onderzoekers Kees Broekhof en Iris Wierdsma de stand van zaken rond deze onderwerpen op de pabo’s die deelnemen aan de monitor van de Bibliotheek op school.

Onze nieuwste publicaties