Voor elke peuter een passend aanbod

De concentratie van kinderen met zorg in de kinderopvang, met name in de peuteropvang, is groot en de kinderopvang is niet altijd in staat alle kinderen een passend aanbod te bieden.

Voor de ‘reguliere kinderen’ is er de kinderdagopvang en de reguliere peuteropvang. Voor kinderen die het risico lopen op een taalachterstand, vooral vanwege een onvoldoende stimulerende thuissituatie, is er de voorschool met een taalontwikkelingsstimule­rend programma: voorschoolse educatie (VE). Bij sommige kinderen lijkt er meer aan de hand, waardoor het reguliere aanbod voor hen niet passend is. Hoe krijgen deze kinderen de ondersteuning die ze nodig hebben? Die vraag beantwoorden Simone den Hollander en Iris Wierdsma in hun artikel ‘Voor elke peuter een passend aanbod’ in vakblad HJK (HJK #6 2024).

Lees het artikel via de knop rechts.

Laatste publicaties van Sardes