Peuters in de asielopvang – handreiking kinderopvang

De eerste jaren van een kind zijn van groot belang. Dat geldt uiteraard ook voor jonge kinderen die in de asielopvang verblijven. Helaas is de leefsituatie voor deze kinderen vaak weinig bevorderlijk voor de ontwikkeling. Zij hebben te maken met stress, onrust, weinig speel- en spelmogelijkheden en moeten geregeld verhuizen. Er is nauwelijks gelegenheid om een start te maken met het leren van de Nederlandse taal. De kans dat deze kinderen met een (taal)achterstand aan hun schoolcarrière beginnen is dan ook groot.

Deze publicatie richt zich op het realiseren van een peuteraanbod voor kinderen die in de asielopvang verblijven. Het organiseren van een aanbod voor peuters met een status die al een huis hebben toegewezen in een gemeente, valt buiten het bestek van deze handreiking. Niettemin zullen veel tips ook op deze groep van toepassing zijn.

Onze nieuwste publicaties