Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2019

Voor de derde keer op rij presenteert het consortium van de Universiteit van Utrecht en Sardes haar bevindingen over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland.

Met de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) meet het consortium van 2017 tot en met 2020 (met een mogelijke verlening tot en met 2025) de kwaliteit in de vier typen kinderopvang in Nederland: kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

Het rapport presenteert de resultaten van de gecombineerde metingen van 2017, 2018 en 2019, schetst de ontwikkelingen in kwaliteit over de tijd en biedt een internationale vergelijking. De bevindingen zijn gebaseerd op metingen bij in totaal 288 kinderopvanglocaties: 93 groepen kinderdagopvang, 99 groepen kortdurende peuteropvang, 96 groepen voor buitenschoolse opvang en 137 gastoudergezinnen.

Bekijk ook de factsheets bij dit rapport

Lees meer