Samenwerken aan OAB in het onderwijs

De samenwerking tussen onderwijs en gemeenten bij onderwijsachterstanden gaat verder dan een goede samenwerking in de overgang van voor- naar vroegschool. Wat kun je als gemeente doen om ook na de voorschoolse periode het bestrijden van onderwijsachterstanden te ondersteunen? Welke mogelijkheden zijn er en welke behoefte hebben scholen/schoolbesturen hierin?

GOAB publicatie: Samenwerken aan OAB in het onderwijs
De antwoorden op deze vragen staan in de nieuwe publicatie ‘Samenwerken aan OAB in het onderwijs’ van het GOAB consortium. Een inspiratiegids voor gemeenten voor productieve samenwerking met het onderwijs. In deze publicatie delen we kennis over de samenwerking tussen gemeente en het onderwijs voor het terugdringen van onderwijsachterstanden 4-12 jaar en de rol van de gemeente daarin. Naast zomerscholen en schakelklassen gaat het hierbij expliciet ook over andere initiatieven, zoals ondersteuning door onderwijsassistenten, taalbeleid en educatief partnerschap met ouders. Op dit moment staan gemeenten en onderwijs bovendien voor een gezamenlijke uitdaging om het Nationaal Plan Onderwijs uitvoering te geven (hiervoor komt een aparte handreiking).

Onderwijsachterstandenbeleid in het onderwijs en bij gemeenten heeft in de basis hetzelfde doel en dezelfde doelgroep. Immers niet elk kind heeft evenveel kans op een succesvolle loopbaan in het onderwijs en dat heeft te maken met hun milieu van herkomst, maar ook met hoe de kinderopvang en scholen daarmee omgaan. Een gezamenlijk of afgestemd beleid om te werken aan onderwijskansen voor doelgroepkinderen ligt voor de hand.

Download dit product, van het goab-ondersteuningstraject, op de website van GOAB.

 

Lees ook