Samenwerken met alle ouders in de VVE

In de handreiking ‘Samenwerken met alle ouders in de vve’ vind je meer handvatten voor het communiceren met ouders, het realiseren van een gemeentebrede aanpak, effectief samenwerken met ouders en informatie over vve-programma’s. De handreiking bevat praktische suggesties en materialen en actuele kennis die ontleend is aan wetenschappelijk onderzoek.

De handreiking is een uitgave van het GOAB-Ondersteuningstraject voor gemeenten en aanbieders van Voorschoolse Educatie uitgevoerd door Oberon, Sardes, de CED-groep en de brancheorganisaties SWN, BMK en BK in opdracht van het ministerie van OCW. Karin Hoogeveen van Sardes heeft de handreiking geschreven.