Sardes Special 10 – Talenten!

Er wordt veel gediscussieerd over het begrip talent en hoe we talenten kunnen ontwikkelen. Dat komt doordat talenten van groot belang zijn voor de sociale en economische positie van Nederland. Aandacht voor talenten, talenten signaleren en ze tot bloei laten komen, daar hebben we allemaal profijt van. Het gaat daarbij uiteraard niet alleen om cognitieve prestaties. Kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om zich in brede zin te ontwikkelen en hun eigen top te halen.

Talentontwikkeling staat hoog op de prioriteitenlijst van brede scholen. In het Jaarbericht brede scholen van 2009 wordt gesignaleerd dat talentontwikkeling een belangrijk leidmotief is voor brede scholen. Talentontwikkeling brengt de verschillende doelen van de brede school bij elkaar. Tweederde van de huidige brede scholen opereert in de eerste plaats vanuit een verrijkingsprofiel. Talent­ ontwikkeling voor álle kinderen is het motief.

In deze Sardes Special is te lezen hoe scholen binnen­ en buitenschools leren inzetten voor talentontwikkeling.