Sardes Special 13 – Ouderbetrokkenheid

In deze special lees je hoe ouderbetrokkenheid ertoe doet om kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen te bieden. Er komen veel partijen aan bod: de OECD vanuit internationaal perspectief, het ministerie van OCW, gemeenten, scholen, VVE-instellingen en de ouders. De special brengt je op de hoogte van het actuele beleid, laat zien hoe er momenteel aan ouderbetrokkenheid gewerkt wordt en geeft ideeën en praktijkvoorbeelden. Een factsheet laat zien wat we uit onderzoek weten over de wijze waarop ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan afstemming en verbinding tussen ouders en school met het doel bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, gewetensvolle mensen.