Sardes Special 14 – De effectieve leraar

Iedereen heeft wel ideeën over wat een goede leraar is: een goede leraar boeit zijn leerlingen met een goed verhaal; goede leraren kunnen mensen zich later goed herinneren, omdat ze iets uitzonderlijks deden of een bijzondere passie deelden; een goede leraar motiveert zijn leerlingen; een goede leraar haalt het beste uit de leerling.

Allemaal intuïtieve ideeën over goede leraren. Maar wanneer vinden we een leraar ook effectief? Deze speciale editie van Sardes richt zich op het hart van het onderwijs. Gelukkig zien we in het onderwijsbeleid een herwaardering van het beroep van de leraar en van de omstandigheden waarin mensen dat beroep uitoefenen.