Sardes Special 7 – Ideeën over het Bewijs voor Onderwijs

Het streven naar evidence based onderwijs is in opmars. Vorig jaar wees de commis- sie Dijsselbloem erop dat de effectiviteit van veel onderwijskundige vernieuwingen onvoldoende wetenschappelijk is bewezen (dus niet evidence based is). In mei vorig jaar werd TIER opgericht: het Top Institute for Evidence Based Education Research, een samenwerkingsverband van de universiteiten van Maastricht, Groningen en Amsterdam. Via het Actieprogramma Onderwijs Bewijs stelt de rijksoverheid geld beschikbaar om experimenteel onderzoek uit te voeren in het primair en voortgezet onderwijs. Doel hiervan is kennis te verkrijgen over wat wel en niet werkt in het onderwijs. Scholen en onderzoeksinstellingen konden hiervoor samen een aanvraag indienen.

Voor Sardes is de toenemende populariteit van evidence based onderwijs een aan- leiding om een Speciale Editie aan dit onderwerp te wijden. Elke Speciale Editie van Sardes is gewijd aan één bijzonder thema, dat altijd wordt beschouwd vanuit de driehoek wetenschap – beleid – praktijk. En dat is niet voor niets; het is de werkwijze van Sardes om inzichten uit onderzoek bruikbaar te maken voor beleid en praktijk.

Voor deze Speciale Editie hebben we een aantal voorlopers en spelers uit het ‘evidence based veld’ gevraagd om hun opvattingen en ervaringen met je te delen.