Sardes Special 9 – Zelfsturing als basis voor de ontwikkeling van het kind

In deze Sardes Speciale Editie kiezen we bewust niet voor de invalshoek van gedragsproblematiek, maar richten we ons op de vraag hoe we kunnen voorkomen dat er zoveel kinderen problematisch gedrag ontwikkelen. Juist omdat goed ontwikkelde zelfregulatie en executieve functies bijdragen aan schoolsucces, is het nodig dat het aanleren van zelfregulatie en executieve functies een vast onderdeel is van het aanbod van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en het reguliere onderwijs. Vroeg beginnen is belangrijk, want als kinderen overgaan van informeel en speels leren naar een meer schoolse situatie waarin ze moeten leren lezen, schrijven en rekenen, wordt er van hen een andere rol verwacht. Het ontbreken van ‘een lerende houding’ wordt al snel als problematisch en lastig bestempeld.

Thema’s:

  • Zelfsturing van jonge kinderen stimuleren
  • Executieve functies als basis voor het leervermogen
  • De regels van het spel
  • De invloed van executieve functies op de vroege leesontwikkeling
  • Zelfregulatie en de rol van de opvoeder