Tien tips voor het inrichten van schakelklassen

Sardes en Zunderdorp Beleidsadvies & Management hebben de pilots schakelklassen begeleid die in het schooljaar 2005-2006 zijn uitgevoerd. In dat kader zijn er diverse brochures voor gemeenten en scholen gepubliceerd (te downloaden via www.schakel-klassen.nl). Uit de ervaringen van de pilots komt een aantal zaken naar voren die als voorwaardelijk beschouwd kunnen worden voor een succesvolle invoering van schakelklassen. Die voorwaarden zijn in dit tippenboekje bijeengebracht voor gemeenten die bezig zijn met de voorbereiding van schakelklassen, maar ook als ondersteuning voor gemeenten die de kwaliteit van de schakelklas willen verbeteren. Ook na de landelijke invoering in augustus 2006 begeleiden Sardes en Zunderdorp Beleidsadvies & Management gemeenten bij het opzetten van schakelklassen.

Wij wensen je veel succes met het inrichten van schakelklassen in jouw gemeente of op jouw school.

Lees meer