Vijf praktijkvoorbeelden in de voorschoolse educatie

Sardes, Oberon en Cebeon hebben in het kader van de tweede meting van het beleidsonderzoek en de vierde en tevens laatste meting van het implementatieonderzoek van de Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (2019- 2023) een beschrijving gemaakt van praktijkvoorbeelden in vijf verschillende gemeenten.

De voorliggende praktijkvoorbeelden vormen een bijlage bij de genoemde monitor en gaan in op de relatie tussen de financiën en subsidiëring van ve-aanbieders door gemeenten enerzijds en de toegankelijkheid, het doelgroepbereik, het aanbod, de kwaliteit en de opbrengsten van ve bij de aanbieders anderzijds.