Vversterk – 7 publicaties over het jonge kind

Sardes heeft een box vol kennis gemaakt, als erfenis van Vversterk.

De Vversterk-box: Inspiratie voor professionals (2014) telt zeven publicaties en is bedoeld om het gesprek over het jonge kind levendig te houden.

Klik op de link om de publicatie te openen:

  1. Het jonge kind 360˚ bevat elf columns over de toekomst van het jonge kind en voor- en vroegschoolse educatie.
  2. Peuters laten spelen is een vak geeft handige tips over spelverrijking en –begeleiding
  3. Vooruit met de groep, met handvatten over efficiënt en effectief groepsmanagement
  4. Groot onderzoek naar het kleine kind, toonaangevende internationale publicaties, toegankelijk gemaakt voor een groot publiek
  5. Vversterk in international perspective beschrijft zes landenstudies op het gebied van beleid en praktijk van voorschoolse stelsels
  6. Vversterk-onderzoek: de resultaten biedt een overzicht van de opbrengsten van al het onderzoek dat in het kader van Vversterk is uitgevoerd
  7. Vversterk! Een overzicht van de producten toont de boeken, brochures, onderzoeksrapporten en scholingsmodules die zijn gemaakt.

Sommige publicaties zijn bedoeld als praktische handreiking voor pedagogisch medewerkers. Andere publicaties bieden kennis en reflectie op de toekomst zodat strategische beslissingen op directie-/beleidsniveau beter gemaakt kunnen worden.

Lees meer