3F opfriscursus

Na de grote en middelgrote gemeenten gaan nu de kleine gemeenten aan de slag met de 3F taaltoets voor VVE-medewerkers. Voor degenen die getoetst gaan worden, biedt Sardes een opfriscursus Taal op 3F-niveau, met als doel pedagogisch medewerkers met vertrouwen en het juiste verwachtingspatroon voor te bereiden op de 3F taaltoets.

 

Programma

In de opfriscursus leren pedagogisch medewerkers wat er van hen wordt verwacht en hoe zij zich het beste kunnen voorbereiden . Daarnaast is er tijd om eventuele onzekerheden te bespreken en onduidelijkheden op te helderen. Verder bevatten de bijeenkomsten een aantal ‘echte’ taaloefeningen. In overleg met de toetsaanbieder kunnen we een specifiek op de taaltoets gericht programma samenstellen.

De 3F opfriscursus is maatwerk. Richtlijn voor de duur van de cursus is: twee a drie bijeenkomsten van 2,5 uur, verspreid over twee a drie weken. De groepen bestaan uit maximaal 18 deelnemers.

 

Resultaat

Het doel van de opfriscursus is dat pedagogisch medewerkers de taaltoets 3F met vertrouwen en met het juiste verwachtingspatroon gaan maken.

 

Voor wie

De 3F opfriscursus is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in de VVE.

 

Achtergrond

Pedagogisch medewerkers hebben uitstekende taal- en interactievaardigheden nodig. Alleen dan kunnen zij kinderen een goed taalaanbod doen, stimuleren om actief taal te gebruiken en feedback geven op hun taaluitingen. Dit is vooral van belang voor zogeheten ‘doelgroepkinderen’ in de voor- en vroegschoolse educatie. Pedagogisch medewerkers moeten de Nederlandse taal op voldoende niveau beheersen en moeten zich vrij en goed toegerust voelen om veel met kinderen te praten.
De overheid heeft vastgesteld dat pedagogisch medewerkers aantoonbaar een verrijkend taalniveau moeten beheersen om opbrengstgericht werken te versterken, de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren en om ouderbetrokkenheid in de VVE te realiseren. Deskundigen hebben aangegeven dat taalniveau 3F hiervoor gewenst is. In lijn met een motie van de Tweede Kamer, wordt het wettelijk verplicht dat pedagogisch medewerkers in de voorschool voldoen aan taalniveau 3F op het gebied van lezen en mondelinge spreekvaardigheid.

 

Meer informatie

In 2017 zijn de wijzigingen in de taaleisen voor VVE-medewerkers gepubliceerd in de Staatscourant. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

 

Meer weten?