Alle onderwijsmodellen in één dag - in company

  • Wilt u met uw team bijgepraat worden over - en grip krijgen op –onderwijsconcepten die nu toegepast worden?
  • Oriënteert u zich op nieuwe onderwijsmodellen?
  • Bent u op zoek naar een samenhangend overzicht van alle onderwijsmodellen?
  • Wilt u het verschil weten tussen GDO, IPC, HGW en SlimFit?
  • Bent u benieuwd welk onderwijsmodel voor uw school of scholen geschikt is?

Dit kan met het studiedag-aanbod ‘Alle onderwijsmodellen in één dag’!

Er ontstaan steeds meer nieuwe onderwijsmodellen. De aanleiding is heel divers: andere werkvormen (zoals gepersonaliseerd leren), krimp, andere didactiek, flexibilisering (zoals dagindeling), nieuwe techniek (O4NT, flipping the classroom), of gewoon: de wens van een school om zich te onderscheiden. Zijn het heel nieuwe modellen of zijn er ook historische vergelijkingen te maken? Wat zijn de voordelen voor kinderen, leerkrachten en ouders? Een bewuste keuze van het onderwijskundige model kan leiden tot aantrekkelijker of zelfs efficiënter onderwijs. 

 

Programma

Deze dag (6 uur) is een vernieuwde versie van de dag die we eerdere jaren al aanboden. Nieuwe modellen worden iedere keer toegevoegd. Deelnemers krijgen aan het begin van de bijeenkomst een bundel met een overzicht van alle modellen. Tijdens de bijeenkomst gaan we niet op alle modellen afzonderlijk in, maar zoomen we op enkele modellen in en kijken we naar onderliggende overtuigingen, samenhang tussen de modellen, voor- en nadelen van modellen en geven we u handvatten voor als u zich met uw bestuur of school wil oriënteren op een nieuw onderwijsmodel. 

We onderscheiden de volgende hoofdstromingen:

  • Modellen gebaseerd op een eigen mensvisie
  • Modellen vanuit didactische werkwijzen
  • Modellen met andere dagindeling of leertijdverlenging 
  • Organisatorische modellen 
  • Internationale voorbeelden 

Overzicht, uitleg, discussie en uitwisseling wisselen elkaar deze dag af. 
In overleg kan er een programma op maat worden ingericht. 

 

Resultaat

Na de dag heeft u een overzicht van de onderwijsmodellen, zicht op onderliggende principes en voor- en nadelen van modellen en handvatten om met uw eigen team in gesprek te gaan over een passend onderwijsmodel voor uw school of scholen.

 

Voor wie

Een studiedag voor schoolbestuurders, directeuren en medewerkers primair onderwijs. 

 

Aanmelding en kosten

De kosten voor deze studiedag zijn afhankelijk van het aantal deelnemers, met een minimum van € 1500,- (incl. btw). De deelnemers ontvangen de reader Alle onderwijsmodellen in één dag - een overzicht.

Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met één van onze experts.

Deze bijeenkomst wordt ook periodiek met een open inschrijving aangeboden. Raadpleeg daarvoor onze scholingsagenda.

 

Meer weten?