Basistraining De Kleine Kapitein

 

'De Kleine Kapitein' is een basistraining van vier dagdelen die pedagogisch medewerkers en leerkrachten leert de ontwikkeling van zelfsturing bij jonge kinderen (2,5 tot 6 jaar) te stimuleren. De eerste drie dagdelen zijn inhoudelijke bijeenkomsten en de vierde bijeenkomst gaat over hoe leerkrachten en pm’ers het onderwerp van zelfsturing verder kunnen toepassen en borgen in hun eigen locatie. Er wordt gewerkt met door de deelnemers in te brengen casussen, zodat de training goed aansluit bij situaties in de eigen praktijk.

 

Programma

Bijeenkomst 1: Inleiding op het onderwerp
Wat zijn nu precies Executieve Functies (EF) en wat is zelfsturing? Waarom zou daar aandacht voor moeten zijn? Welke competenties horen daarbij? Wat herkennen cursisten in hun eigen praktijk?

Bijeenkomst 2: De stap van activiteiten doen naar doelen stellen
Waar werken cursisten naar toe? Waar zijn activiteiten/ spelletjes/ taakjes goed voor in het licht van de ontwikkeling van zelfsturing? Welke ontwikkelingsgebieden, welke zelfsturingsdomeinen (en combinaties daarvan) worden door die activiteiten gestimuleerd? Hoe kunnen deelnemers vervolgens werken aan het stellen van passende doelen en ontwikkellijnen?

Bijeenkomst 3: Werken met een eigen casus
In deze bijeenkomst werken cursisten met een zelfgekozen casus uit de eigen praktijk. Ze leren benoemen op welke punten een kind in zijn spel (of andere activiteit) stagneert en hoe ze de ontwikkeling verder kunnen stimuleren, vanuit het perspectief van zelfsturing. Van het werken met één kind schakelen we over op het werken aan lastige situaties in de gehele groep. Potentieel lastige momenten voor kinderen zijn bijvoorbeeld de overgang van de ene naar de andere activiteit, het vrij spel in de hoeken, of kringactiviteiten.

Bijeenkomst 4: Implementatie en borging
Hoe kan het werken aan zelfsturing ingepast worden in het werken met de eigen methode? En in de organisatie en de ontwikkelingen binnen de organisatie? Hoe kunnen deelnemers het geleerde overdragen op nieuwe collega’s? Aan de orde komt ook hoe het werken aan executieve functies een plaats krijgt in de organisatie: hoe worden medewerkers gefaciliteerd om eraan te werken, etc.

 

Resultaat

Het doel van de Basistraining De Kleine Kapitein is dat leerkrachten en pm’ers herkennen wat executieve functies en zelfsturing zijn, dat ze zelfsturingsdoelen kunnen stellen waaraan ze met peuters en kleuters kunnen werken, dat ze in hun aanbod en activiteiten op een meer structurele manier aandacht besteden aan zelfsturing en op basis van gestelde doelen, zelf activiteiten kunnen ontwerpen met een zelfsturingsdoel.
De training bevat elementen uit het in de VS effectief gebleken VVE-programma 'Tools of the Mind'.

De titel van deze training is gebaseerd op het gelijknamige boek De Kleine Kapitein, geschreven door Paul Biegel. 

 

Voor wie

Basistraining De Kleine Kapitein is een training voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten. De training De Kleine Kapitein is erkend door het lerarenregister. Dat betekent dat geregistreerde leraren hun scholingsuren voor De Kleine Kapitein kunnen laten meetellen voor hun dossier (27 registeruren).

 

Aanmelding

De Basistraining De Kleine Kapitein is ontwikkeld door Sardes en wordt uitgevoerd door partners die door Sardes hiervoor opgeleid zijn. Een groot aantal bij EDventure aangesloten onderwijsadvies- en trainingsbureaus biedt de training inmiddels aan:

BCO Onderwijs - BVS-schooladvies CedinEdux Onderwijspartners Gereformeerde Hogeschool ViaaHCOIJsselgroep - Marant - OBD NoordWest- Onderwijs Maak Je Samen OnderwijsadviesRPCZSAD WassenaarSBZW - Timpaan Onderwijs

Al deze organisaties hebben één of meer trainers in huis die zijn opgeleid om De Kleine Kapitein te kunnen geven. Kijk voor het exacte aanbod voor u in de regio op de websites van de aanbieders!

Wilt u getraind worden door Sardes, neem dan contact op met één van onze experts.

Meer weten?