GEANNULEERD Symposium: Nieuwe impulsen voor kwaliteit in de kinderopvang

23 mei 2019

DEZE BIJEENKOMST IS HELAAS GEANNULEERD EN WORDT IN HET NAJAAR NOGMAALS AANGEBODEN.

WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN, STUUR DAN EEN  MAIL NAAR: secretariaat@sardes.nl


De resultaten van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) zijn bekend. Kunnen we tevreden achteroverleunen, of zijn er nieuwe impulsen nodig om de kwaliteit te verbeteren? Kom en praat mee tijdens het symposium Nieuwe impulsen voor kwaliteit in de kinderopvang.

 

Programma

10:00 – 10:15 Welkom en opening

10:15 – 11:15

 

Pauline Slot over resultaten LKK
De emotionele kwaliteit is op orde in de Nederlandse kinderopvang, maar de educatieve kwaliteit blijft achter. Hoe erg is dat? Wat kunnen we doen om de educatieve kwaliteit te verhogen? Wat vraagt dit van pedagogisch medewerkers? En ook: hoe kan het organisatiebeleid hieraan bijdragen?

11:15 – 12:00


 

Paulien Muller over werken aan de kindontwikkeling: ambities en valkuilen
Elke ambitieuze kinderopvangorganisatie wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen op de groepen. Tegelijk zien we in de praktijk grote verschillen in de mate waarin pedagogisch medewerkers daarin slagen. Welke ambitieniveaus kunnen we onderscheiden? Welke valkuilen liggen er voor organisaties die streven naar hoge kwaliteit? En waarom is de vrijspelbegeleiding zo belangrijk in dit verhaal?

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 13:45

 

IJsbrand Jepma over activerend en participerend onderzoek (PEHO) in de kinderopvang
Met PEHO verhoog je de educatieve kwaliteit. De educatieve kwaliteit in de kinderopvang is niet hoog, terwijl er genoeg valt te leren voor kinderen. Hoe kun je de educatieve kwaliteit in de kinderopvang als organisatie zelf op een serieuze manier verbeteren? Met Pedagogisch-Educatief Handelingsgericht Onderzoek (PEHO).

13:45 – 14:30

 


Heleen Versteegen over coaching in de kinderopvang

Coachen in de kinderopvang is ruimte geven voor ontwikkeling - van de pedagogisch medewerker. Het is een nieuw en mooi vak. Coaches kunnen het verschil uitmaken in het kwaliteitsaanbod op de groepen en staan aan de basis van professionalisering van de pedagogisch medewerkers. In deze sessie gaan we in op de uitdagingen voor nu en in de toekomst van de pedagogisch beleidsmedewerker in de rol als coach.

14:30 – 15:00

Koffie en thee

15:00 – 15:45


 

Jeroen Aarssen over vervolg op TINK
In drie stappen naar een krachtige kinderopvang: op basis van een diagnose (wat doet u al?) en uw ambitie (wat wilt u bereiken?) biedt Sardes een maatwerkprogramma van workshops en masterclasses voor pedagogisch medewerkers en pedagogisch coaches. Deze aanpak zorgt ervoor dat u een krachtige kinderopvang van hoge kwaliteit biedt, gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten (onder andere de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang, LKK). 

15:45 – 16:30

 

Jan Maarse over taaleis 3F in de kinderopvang
Het taalaanbod van pedagogisch medewerkers speelt een rol in de taalvaardigheid van (jonge) kinderen. Door op een kwalitatief sterke wijze taal aan te bieden in de kinderopvang is dan ook erg belangrijk. Hoe kan dit gedaan worden binnen de context van de taaleis 3F en de Wet IKK? Kansen te over!

16:30 – 17:15 Netwerkborrel

 

Resultaat

Na dit symposium weet u - als bestuurder, directeur of manager binnen de kinderopvang - of er nieuwe impulsen nodig zijn om de (educatieve) kwaliteit van uw kinderopvang te verbeteren. U weet welke mogelijkheden er zijn om de educatieve kwaliteit te verhogen. Zo bent u na deze dag op de hoogte van PEHO, coaching, werken aan een krachtige kinderopvang en de taaleis 3F. Ook weet u hoe het organisatiebeleid kan bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang en welke valkuilen er liggen er voor organisaties die streven naar hoge kwaliteit.

 

Voor wie

Een verdiepende dag voor bestuurders, directeuren en managers binnen de kinderopvang. 

 

Aanmelding en kosten

Deelname kost € 199,- (incl. btw), inclusief lunch, koffie en een borrel aan het einde van de dag. Aanmelden kan via de knop onderaan deze pagina. Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging en factuur.

Tot vier weken voor de start kunt u zonder kosten annuleren. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang bent u de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Bij verhindering heeft u het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits tevoren aan de organisatie gemeld.

 

Datum en locatie

DEZE BIJEENKOMST IS HELAAS GEANNULEERD EN WORDT IN HET NAJAAR NOGMAALS AANGEBODEN.

 

Meer weten?