Algemene informatie over TINK

Algemene informatie over TINK

TINK in 2019-2020

Van 2015 tot en met 2018 heeft het ministerie van SZW subsidies verstrekt voor het volgen van een training Taal- en Interactievaardigheden in de Kinderopvang. TINK was één van de twee - binnen de subsidieregeling beschikbare - trainingen. De laatste groepen (van de TINK-training met subsidie uit 2018) ronden nu hun trainingstrajecten af. 

Er is dus geen subsidiemogelijkheid meer om TINK te volgen. Wilt u toch van dit inspirerende trainingsaanbod gebruik maken, neem dan contact op met secretariaat@sardes.nl. Dan kunnen we samen met u naar de mogelijkheden kijken en een voorstel doen voor een mooi maatwerktraject.

 

Wat is TINK?

TINK is een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker dragen voor een belangrijk deel bij aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen. Met TINK leert u hoe u die kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast verbetert u ook uw eigen taalvaardigheid.

TINK werkt!

Onderzoek van de Universiteit Utrecht laat zien dat zowel de pedagogische interactievaardigheden als de educatieve vaardigheden van pedagogisch medewerkers verbeteren door TINK. En juist die vaardigheden kunnen een boost gebruiken omdat ze zo belangrijk zijn voor de brede ontwikkeling van het kind. Lees hier meer over het onderzoek naar TINK