Algemene informatie over TINK

Algemene informatie over TINK

TINK in 2019

Van 2015 tot en met 2018 heeft het ministerie van SZW subsidies verstrekt voor het volgen van een training Taal- en Interactievaardigheden in de Kinderopvang. TINK was één van de twee - binnen de subsidieregeling beschikbare - trainingen. De laatste groepen (van de TINK-training met subsidie uit 2018) ronden nu hun trainingstrajecten af. 

Er is dus geen subsidiemogelijkheid meer om TINK te volgen. Wilt u toch van dit inspirerende trainingsaanbod gebruik maken, neem dan contact op met tink@sardes.nl. Dan kunnen we samen met u naar de mogelijkheden kijken en een voorstel doen voor een mooi maatwerktraject.

 

Wat is TINK?

TINK is een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker dragen voor een belangrijk deel bij aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen. Met TINK leert u hoe u die kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast verbetert u ook uw eigen taalvaardigheid.

De zes interactievaardigheden waar u aan werkt:

Sensitieve responsiviteit Praten en uitleggen
Respect voor de autonomie Ontwikkelingsstimulering
Structureren en grenzen stellen Begeleiden van interacties tussen kinderen

 

U krijgt bij TINK feedback op de manier waarop u de zes interactievaardigheden nu inzet en u leert hoe u ze kunt verbeteren. Videocoaching is een belangrijk onderdeel van de TINK-aanpak.

 

Twee opties om TINK te volgen

  1. Sardes traint uw pedagogisch medewerkers. Lees verder over TINK voor pedagogisch medewerkers .
  2. Een train-de-trainer-traject: leer om zelf TINK aan te bieden aan uw pm'ers. U volgt dan de opleiding tot interne TINK-trainer. Lees verder over TINK voor interne trainers

 

TINK werkt!

Onderzoek van de Universiteit Utrecht laat zien dat zowel de pedagogische interactievaardigheden als de educatieve vaardigheden van pedagogisch medewerkers verbeteren door TINK. En juist die vaardigheden kunnen een boost gebruiken omdat ze zo belangrijk zijn voor de brede ontwikkeling van het kind. Lees hier meer over het onderzoek naar TINK

 

Meer weten?