VVE-certificering voor ROC's

Werkt u bij een ROC en wilt u uw studenten PW, OA en SAW certificeren voor VVE? Sardes biedt met het programma ‘VVE in de opleiding’ alles wat voor een VVE-certificering van belang is. Wij werken op maat, en stemmen dus precies af op wat uw opleiding nodig heeft. Maak met ons programma uw opleiding in korte tijd VVE-proof.

 

Wat wij bieden

Het uitgangspunt voor het certificeringstraject is het huidige onderwijsprogramma van uw opleiding. Sardes kijkt of het programma voldoet aan de wettelijke eisen zoals vastgelegd in het (gewijzigd) besluit kwaliteitseisen VVE . Dit doen wij door middel van een analyse, een werkbijeenkomst of adviesgesprek en een rapportage met aanbevelingen. Op basis daarvan kan Sardes een verklaring afgeven dat de kwaliteit op orde is.
De nieuwe richtlijnen voor de kwaliteitseisen VVE gaan in op 1 augustus 2018.

 

Hoe het in zijn werk gaat

We starten het traject met een afstemmingsgesprek waarin we vaststellen wat nodig is en wat de volgorde van de te nemen stappen is. Het traject voor VVE-certificering kan bestaan uit de volgende elementen:

  • Analyse: we analyseren, desgewenst samen met u, uw VVE-aanbod op basis van een door Sardes opgesteld document met eindtermen voor certificering. Sardes gaat uit van tien inhoudelijke thema’s. Hiermee gaat de opleiding aan de slag om het aanbod compleet te maken.
  • Toetsing: we toetsen daarna de uitwerking van die tien inhoudelijke VVE thema’s.
  • Werkbijeenkomst / adviesgesprek: we bespreken het curriculum en bieden inhoudelijke en didactische input
  • Rapportage: we zetten de analyse, tips en adviezen op papier.
  • Scholingsbehoefte: we bespreken met u of er behoefte is aan aanvullende professionalisering van docenten op deze inhoudelijke thema’s. Als u wilt, kunnen wij de scholing van de studenten tijdelijk voor u uitvoeren of gastlessen verzorgen.
  • Certificering: bij goed gevolg vindt het feestelijke moment plaats: de certificering. Het VVE-certificaat van studenten krijgt een ‘VVE-gecertificeerd door Sardes-stempel’ mee.

Een VVE- certificeringstraject bestaat gemiddeld uit 3-5 dagen en 3 trainingsbijeenkomsten, afhankelijk van de situatie van de opdrachtgever. 

Het unieke van de aanpak van Sardes is dat het geheel op maat is en rekening houdt met de kwaliteit van het aanbod dat al aanwezig is in de opleiding. Dit voorkomt overbodige inzet van uren en middelen en schept daarnaast mogelijkheden voor een eigen inhoudelijke profilering.

 

Wat vooraf ging

Vanaf 2009 heeft Sardes onder de naam Vversterk in de Opleiding op veel ROC’s en PABO’s begeleiding gegeven aan kwaliteitsverbetering op het terrein van VVE. Vversterk in de Opleiding vormde een onderdeel van het landelijke, door OCW gefinancierde VVE-bijscholingstraject Vversterk. De Inspectie honoreert de scholing en kwalificering voor ‘VVE in de opleiding’ van Sardes vanwege onze ervaring met en kwaliteit van Vversterk en Vversterk in de Opleiding.

 

Voor wie

Opleidingscoördinatoren en curriculumontwerpers.

 

Meer informatie?

Wilt u graag meer informatie, neem dan contact op met één van onze experts.

Meer weten?