Ambitiebewust Onderwijs

Kinderen hebben ambities. Van groot tot klein en van het hier en nu tot in de toekomst. Hiervan krijgen zij energie en zin om zichzelf te ontwikkelen. Alleen weten ze vaak niet hoe ze dit
aanpakken. Met Ambitiebewust Onderwijs helpen scholen hun leerlingen bij het benutten en bevorderen van hun ambities.

 

 

Kinderen hebben ambities

Dat blijkt uit onderzoek, (Brinkman, Jansen & Wijnker, 2020), en ambitiegesprekken die met kinderen zijn gevoerd aan de hand van een hiervoor ontwikkelde leidraad. Kinderen beginnen in zo’n gesprek vaak eerst over een beroep of een opleidingsniveau. Vraag je echter volgens deze leidraad door, dan blijkt er meestal een concretere en soms zelfs heel persoonlijke ambitie onder te zitten.

Van grote ambities: ‘expert worden op gebied van de aerodynamica van vliegtuigen’, tot kleine: ‘net zo’n mooie wheelie maken als mijn beste vriend’. In het hier en nu: ‘weten hoe ik mijn moeder kan verplegen als zij uit het ziekenhuis komt’ of voor later: ‘de eerste vrouw zijn die buiten ons sterrenstelsel reist’.

 

Een ambitie is het wilsbesluit als resultaat van een proces van reflectie op jezelf en de wereld, om een persoonlijk doel te bereiken en de – soms moeilijke – weg te gaan die daarvoor nodig is.

 

Zo werkt het

De ambities van kinderen benutten en bevorderen… dat klinkt goed, maar hoe doe je dat? Kort gezegd: door kinderen veel laten zien van de wereld, ze leren denken in termen van wilsbesluiten, ze leren te reflecteren op wat zíj zelf belangrijk vinden, ze ruimte geven om persoonlijke doelen te stellen en ze te leren wat je in het hier en nu kunt doen om daar dichterbij te komen. Kinderen die kunnen verwoorden wat ze aan hun lessen hebben om persoonlijke ambities te bereiken, zullen met meer energie aan de slag gaan en blijven.

Ambitieclub als onderdeel van de Rijke Schooldag

Ambitiebewust Onderwijs kan ook een plek binnen de Rijke Schooldag of School en Omgeving krijgen. Bijvoorbeeld in de vorm van een ‘Ambitieclub’. Kinderen met een ambitie gaan daar in gesprek over hun ambitie, denken na over hulpbronnen en krijgen handvatten om met hun ambitie aan de slag te gaan, binnen of buiten de club.

Publicaties over dit thema