Bestuur en strategie

De wereld rondom onderwijs en opvang is in beweging. Dat vraagt om strategisch leiderschap. Sardes ondersteunt bestuurders en schoolleiders bij het versterken van hun strategische rol.

Koers bepalen

Of het nu gaat om passend of inclusief onderwijs, samenwerking met partners in het maatschappelijk veld of om de toekomst van de eigen organisatie; bestuurders hebben een koers te bepalen en een route uit te stippelen. Dit vraagt om zicht op de organisatie, de omgeving en de toekomstige ontwikkelingen. Onze strategische en data-gestuurde aanpak maakt beleid toekomstbestendig.

 

Onze aanpak

Kenmerkend voor onze aanpak zijn een gedegen analyse van de omgeving en de organisatie, en het toevoegen van kennis uit de wetenschap en de praktijk. We maken daarbij gebruik van de toenemende hoeveelheid openbare gegevens en leggen verbanden met ontwikkelingen in het onderwijs en de opvang. De bestuurlijke focus op kwaliteit en financiële kaders verbreden we door het betrekken van ontwikkelingen zoals het personeelstekort, kansengelijkheid en nieuwkomers. Zo zorgen we dat ontwikkelingen die de toekomst van de organisatie beïnvloeden, aan het licht komen. Afhankelijk van de behoeften en gewoontes van de organisatie, doen we dit in een interactief proces dat we vanuit Sardes graag begeleiden.

 

Schoolplannen

Namens besturen ondersteunen wij schoolleiders bij de totstandkoming van het schoolplan. Samen zoeken we naar een antwoord op de uitdagingen voor de school, operationaliseren we de bestuursstrategie en komen we tot een plan met heldere doelen.

 

Passend onderwijs

Samenwerkingsverbanden hebben behoefte aan meer grip op hoe passend onderwijs vorm krijgt op de scholen. De maatschappij vraagt om meer inclusie, ondersteuningsvragen veranderen en het fenomeen thuiszitten blijkt hardnekkig. Wij helpen bij het vinden van passende antwoorden op deze vragen.

 

10-14 onderwijs

Op tal van plaatsen in het land zijn schoolbesturen aan het onderzoeken óf er behoefte is aan 10-14 onderwijs. Waar moet 10-14 onderwijs in de omgeving een oplossing voor zijn en wat komt er kijken bij het ontwikkelen ervan? Wij begeleidden meerdere visie- en ontwikkeltrajecten.

Meer over 10-14 onderwijs

 

Opdrachtgevers vertellen

Een gezamenlijk pedagogisch beleid voor Dichtbij kinderopvang

Lees meer

Een passend naschools opvangaanbod voor alle kinderen in Groningen

Lees meer

KS Fectio: ‘Een strategisch koersplan maak je samen’

Lees meer

PO de Meierij werkt aan inclusiever onderwijs met de inclusieladders van Sardes

Lees meer

Aurelius College biedt leerlingen de ruimte om te ontdekken met 10-14 onderwijs

Lees meer

Stichting Peuterwerk zet koers naar de toekomst

Lees meer

Onze specialisaties op dit thema:

Uitgelichte publicaties

Nieuwsbrieven over dit thema