Kinderarmoede

In Nederland groeit 1 op de 8 kinderen op in armoede. Opgroeien en opvoeden in armoede heeft invloed op alle leefdomeinen van een kind. Kinderen die zich zorgen maken of er wel geld is voor eten of schoolspullen, kunnen niet volwaardig meedoen en kunnen zich moeilijker concentreren op school.

Kinderarmoede en kansengelijkheid

Stress en geldzorgen in de thuissituatie van kinderen zijn van invloed op hun ontwikkeling. Het kost hen bovendien meer moeite om wat zij op school leren te verbinden aan hun thuisomgeving, omdat de werelden te ver uit elkaar liggen. Gedurende de levensloop stapelen risico’s van het leven in armoede zich op, wat maakt dat kinderarmoede aan de basis van kansenongelijkheid staat.

Kinderarmoede in het onderwijs

Wie in het onderwijs werkt krijgt onvermijdelijk te maken met armoedeproblematiek, maar kan dit niet alleen oplossen. Daarvoor is een brede, domeinoverstijgende aanpak nodig. Vanuit het onderwijsachterstandenbeleid, en samen met de partners, maakt Sardes inzichtelijk wat armoede in gemeenten en op scholen voor kinderen en hun ontwikkelingskansen betekent. Zo wordt onderwijsachterstandenbeleid in een breder perspectief geplaatst en wordt verbinding gelegd met andere beleidsterreinen, zoals armoedebeleid en initiatieven als School en Omgeving. Sardes heeft ervaring en expertise in het implementeren en verbeteren van verschillende onderdelen in het onderwijsachterstandenbeleid en heeft daarbij oog voor de rol van armoedevraagstukken.

Alliantie Kinderamoede

Sardes is één van de kernpartners van de Alliantie Kinderarmoede. De Alliantie Kinderarmoede is een netwerk van meer dan 300 publieke en private partners die zich gezamenlijk als doel stellen dat in 2030 geen kind meer de dupe is van armoede en er geen gezinnen in armoede meer bijkomen. Dit doet de Alliantie Kinderarmoede door landelijk kennis te delen en organisaties met elkaar te verbinden en door lokaal netwerksamenwerking aan te jagen.

Publicaties over dit thema: