Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn van essentieel belang voor de optimale ontwikkeling van kinderen. Ontwikkelingsstimulering thuis leidt aantoonbaar tot betere onderwijskansen voor kinderen. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid (pedagogisch partnerschap) zorgen gemeenten, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen er met ouders voor dat kinderen optimale kansen krijgen.

 

 

Ouders en onderwijskansen

Er is toenemende aandacht voor ouderbetrokkenheid in een doorgaande lijn: voorschool – po – vo – mbo. Deze overgangen zijn kwetsbare momenten voor de onderwijskansen van kinderen. Het blijkt bijvoorbeeld dat kinderen met laagopgeleide ouders, bij dezelfde resultaten op de eindtoets, een lager advies krijgen dan kinderen van hoogopgeleide ouders. Kinderen van ouders met veel financieel, cultureel en sociaal kapitaal zijn in het voordeel ten opzichte van andere kinderen. Hun ouders maken meer en beter gebruik van de communicatie met leraren en de school om hun doel te bereiken en kunnen bovendien andere hulpbronnen aanboren, zoals bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding.

Gelijke kansen stimuleren

Vanuit het oogpunt van gelijke kansen is het de opdracht van de kinderopvang, het onderwijs en de gemeenten om de kloof tussen kinderen van hoog- en van laagopgeleide ouders te dichten. Daar ondersteunen wij hen bij met onderzoek, advisering, procesbegeleiding en deskundigheidsbevordering. Hierin vormt de kracht van ouders en aansluiten op wat ouders zelf weten en kunnen ons uitgangspunt.

Publicaties over dit thema:

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings