Passend onderwijs

In veel samenwerkingsverbanden is de organisatie op orde: er is een ondersteuningsplan, er zijn heldere afspraken over de samenwerking en de verdeling van middelen. Maar in de praktijk is passend onderwijs nog niet altijd goed uitgekristalliseerd. Ondertussen koersen we aan op inclusief onderwijs. Dat vraagt wat van je als samenwerkingsverband.

Verandering als constante factor

Sinds de invoering van passend onderwijs is er veel veranderd. Organisatorisch is passend onderwijs inmiddels een feit. Maar samenwerkingsverbanden hebben ook nog veel vragen. Hoe tevreden zijn leraren, leerlingen en ouders? Hoe krijgt de (basis-)ondersteuning vorm op de scholen? Wat betekent inclusief onderwijs voor het speciaal onderwijs? En de afspraak over de verdeling van de middelen, zijn die nog helpend bij het behalen van de doelen?

Het gesprek over passend onderwijs

Het veld is in beweging en dat betekent veel voor leerlingen, ouders en leraren. Passend onderwijs lijkt soms een taak voor het ondersteuningsteam en het speciaal onderwijs. Maar passend onderwijs begint bij de (basis-)ondersteuning. In handen van leraren, binnen de klas of andere onderwijssetting. Het gesprek met leraren is dus van wezenlijk belang voor de doorontwikkeling.

 

Audits passend onderwijs

Om grip te krijgen op de (basis-)ondersteuning, voert Sardes audits passend onderwijs uit. Door middel van o.a. gesprekken en observaties, onderzoeken wij waar een school staat op vijf gebieden:

  1. Leerlingpopulatie
  2. Onderwijsaanpak
  3. Extra voorzieningen
  4. Borging
  5. Samenwerking

De school ontvangt een rapportage met een helder beeld van ondersteuning, ambities en praktische suggesties voor doorontwikkeling. Het bestuur of samenwerkingsverband ontvangt een rapport dat inzicht geeft in het (dekkend) netwerk.

 

Naar inclusief onderwijs

Het gesprek over inclusief onderwijs is soms ingewikkeld. De inrichting van het dekkend netwerk is afhankelijk van de visie van de partners van het samenwerkingsverband. Op de pagina Inclusief onderwijs vertellen we over wat we op dit vlak voor je kunnen betekenen.

 

Ondersteuningsplan

Een ondersteuningsplan brengt het samenwerkingsverband in beweging. Daarvoor is het belangrijk dat er zicht is op de uitgangspunten, ambities en belangen van de samenwerkingspartners en stakeholders. Net als overeenstemming over de koers, inrichting en de verdeling van de middelen.

 

Publicaties over dit thema: