Schakelklassen

Leerlingen die vanwege een taalachterstand onder hun niveau scoren, zijn gebaat bij een extra jaar intensief taalonderwijs. Zodat ze daarna op hun eigen niveau kunnen functioneren. Dit noemen we een schakelklas. Uit landelijk onderzoek blijkt dat schakelklassen een effectieve manier zijn om leerlingen met ‘latent talent’ verder te brengen.

 

 

Leerpotentieel benutten

Het onderwijsachterstandenbeleid is breder dan de leeftijdscategorie 2- tot 6-jarigen. Ook gedurende de schoolse periode moet vaak nog stevig geïnvesteerd worden in het bestrijden van onderwijsachterstanden. Schakelklassen maken daarom deel uit van het onderwijsachterstandenbeleid in het basisonderwijs. Met behulp van de schakelklas wordt het leerpotentieel van leerlingen, vaak met een andere thuistaal of een weinig stimulerende taalomgeving, benut. Dit maakt dat schakelklassen een belangrijk instrument vormen om de (dreigende) taalachterstand tegen te gaan.

Sardes ondersteunt gemeenten bij het maken van keuzes  rond de aanpak, het programma, de organisatie, de financiering en de monitoring van schakelklassen in samenwerking met scholen. Klik op de knop om ons aanbod te bekijken.

Publicaties over dit thema: