School en omgeving

Om kinderen optimale kansen te bieden werken scholen steeds vaker samen met partners uit andere sectoren. De ‘omgeving’ van de school is van betekenis. Allerlei organisaties op het gebied van educatie, sport, cultuur en zorg bieden samen met de school meerwaarde voor de ontwikkelingskansen van kinderen.

Rijke schooldag

Binnen het driejarig programma School en Omgeving bouwen lokale coalities kennis op over een duurzame, structurele opzet van de rijke schooldag voor alle leerlingen in Nederland voor wie dit van belang is. Het programma moet werkzame varianten van een rijke schooldag opleveren: wat werkt goed voor welke kinderen, ook voor de langere termijn. Op veel plaatsen in Nederland werken scholen en bijvoorbeeld culturele en sportieve organisaties al nauw samen aan een buitenschools aanbod op en rondom school. Ze organiseren activiteiten waarmee kinderen en jongeren kunnen ontdekken waar hun interesses liggen en waar ze goed in zijn. Zo leren leerlingen de wereld ontdekken en krijgen ze meer bagage mee. Het programma School en Omgeving sluit aan op deze initiatieven.

Samenwerken

Scholen en andere organisaties werken op allerlei manieren samen, afhankelijk van de lokale behoeften. Denk hierbij aan weekend- en zomerscholen, onderwijstijdverlenging en naschoolse activiteiten. Het samenwerken is nooit doel op zich, maar altijd ten dienste van het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen. Een concreet gezamenlijk doel helpt om op een vruchtbare manier samen te werken en vergroot de motivatie van betrokkenen.

Sardes ondersteunt gemeenten, kinderopvang, schoolbesturen en andere organisaties bij het ontwikkelen van samenwerking in en rond de school. We begeleiden samenwerkingstrajecten tussen onderwijs met kinderopvang, welzijn, sport, cultuur, wetenschap & techniek en/of natuur & milieu. Wil je bijvoorbeeld weten welke verschillende modellen er zijn voor een IKC, welke succesfactoren er zijn voor onderwijstijdverlenging, welke afspraken je maakt met elkaar over taken en verantwoordelijkheden? Dan kun je bij ons terecht.

 

Opdrachtgevers vertellen

Een passend naschools opvangaanbod voor alle kinderen in Groningen

Lees meer

KS Fectio: ‘Een strategisch koersplan maak je samen’

Lees meer

Sardes onderzoekt inzet en impact pedagogische coaching voor Humankind

Lees meer

Gezamenlijke vve-monitor biedt 11 gemeenten verdiepend inzicht in vve-beleid

Lees meer

PO de Meierij werkt aan inclusiever onderwijs met de inclusieladders van Sardes

Lees meer

Aurelius College biedt leerlingen de ruimte om te ontdekken met 10-14 onderwijs

Lees meer

CBS Melodie uit Rijswijk creëert met Taal100 een doorlopende leeslijn groep 1-8 en levende leescultuur

Lees meer

Stichting Peuterwerk zet koers naar de toekomst

Lees meer

Sardes evalueert ZomerTalent010 voor gemeente Rotterdam

Lees meer

Onderwijsvisie 2020-2030: gelijke kansen voor alle kinderen in Dordrecht

Lees meer

Onze specialisaties op dit thema:

Uitgelichte publicaties

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings