Taalonderwijs

Scholen die echt werk willen maken van taalonderwijs gaan met het hele team aan de slag, zodat er een doorgaande didactische lijn van groep 1 tot en met 8 ontstaat.

Didactische lijn

Een doorgaande didactische lijn is een basisdidactiek die in alle groepen hetzelfde is. Door dezelfde aanpak te hanteren kunnen kinderen ieder volgend schooljaar voortbouwen op wat ze het jaar ervoor hebben geleerd, zonder zich een heel andere aanpak eigen te hoeven maken. Met als resultaat: meer leerrendement en meer samenhang in de lespraktijk.

 

Absolute beginners

Soms krijg je nieuwe kinderen in de groep die (bijna) geen woord Nederlands verstaan of spreken. Dit kunnen kinderen zijn die rechtstreeks uit het buitenland komen (nieuwkomers), maar ook kinderen die thuis een andere taal spreken. We duiden deze kinderen aan als absolute beginners. Hoe help je deze kinderen zodat zij zich veilig voelen en deel kunnen nemen aan de activiteiten in de groep? In de training absolute beginners leer je als pedagogisch medewerker of kleuterleerkracht hoe je deze kinderen een goede start kunt geven in je groep.

Lees meer

 

Taalscan

Wil je weten hoe het taalonderwijs en -beleid er op jouw school voor staat? Zoek je een mooi startpunt voor taal vanuit de subsidie Verbetering basisvaardigheden? Wij brengen het voor je in kaart met onze Taalscan. Dit is een korte, krachtige analyse van het taalonderwijs- en -beleid op een school. Op basis van een documentanalyse, interviews en observaties brengen twee taalexperts van Sardes de situatie op school in beeld. De uitkomsten van de Taalscan bieden leerkrachten praktische tips en schooldirecties en schoolbesturen heldere adviezen voor de versterking van het beleid en de professionalisering van het team.

Meer over de Taalscan opent in nieuw tabblad

 

Taal100

Taal100 is een werkwijze waarmee het hele schoolteam het taalonderwijs onder handen neemt. Van begrijpend lezen tot woordenschat. En van leesbevordering tot schrijfvaardigheid. De focus ligt op één van deze vaardigheden, maar ook de andere kunnen aan bod komen. De werkwijze brengt een heldere doorgaande leerlijn van groep 1 tot en met groep 8 tot stand, waarin het hele team gezamenlijk en gelijktijdig aan hetzelfde onderwerp werkt, vanuit dezelfde basisdidactiek. Leerkrachten werken aan hun eigen vaardigheden door kennis van effectieve didactiek te verwerven, ervaringen te delen, praktijkopdrachten uit te voeren en met elkaar in discussie te gaan. Zo leren zij hoe ze met de juiste didactische vaardigheden 100% van de tijd als effectieve taalleertijd kunnen benutten, tegelijkertijd met alle leerkrachten (het hele team) en voor alle kinderen. Vandaar de naam Taal100.

Sardes heeft afgelopen tien jaar vele scholen begeleid bij de implementatie van een Taal100-traject op bijvoorbeeld het versterken van de doorgaande lijn begrijpend luisteren- begrijpend lezen. Een aantal van deze scholen frist Taal100 nu weer op door bijvoorbeeld een observatieronde met Sardes te organiseren vanuit de subsidiegelden Verbetering basisvaardigheden. Ook is het mogelijk om nieuwe Taal100-coaches in de school op te leiden.

Lees meer over Taal100 opent in nieuw tabblad

Opdrachtgevers vertellen

Complimenten Onderwijsinspectie aan Yuverta Roermond voor aanpak taalgericht vakonderwijs

Lees meer

Stichting SchOOL zet in op leerling-interactievaardigheden om de educatieve kwaliteit te versterken

Lees meer

CBS Melodie uit Rijswijk creëert met Taal100 een doorlopende leeslijn groep 1-8 en levende leescultuur

Lees meer

Uitgelichte publicaties