Vluchtelingenpeuters in de asielopvang en vve

Vluchtelingenpeuters verdienen een goede start in Nederland. Aandacht voor hun (taal)ontwikkeling in een stabiele en veilige omgeving is daarbij een voorwaarde. Kwalitatief hoogwaardige voorschoolse educatie is daarom voor deze kinderen extra van belang. Sardes ondersteunt kinderopvangorganisaties en gemeenten bij het opzetten en inrichten van een vve-aanbod voor peuters in de asielopvang.

 

Verschillen en overeenkomsten

Medewerkers in de kinderopvang hebben in toenemende mate te maken met kinderen met een vluchtelingenachtergrond en hun ouders/verzorgers. De verschillen zijn groot binnen deze groep. Ouders zijn afkomstig uit diverse landen, zijn hoogopgeleid tot analfabeet en hebben verschillende ideeën over opvoeding, ontwikkeling en onderwijs van hun kinderen.

Wat overeenkomt is dat alle gezinnen migrant zijn en vaak traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Deze gezinnen moeten in Nederland een nieuw bestaan opbouwen, Nederlands leren en hun kinderen binnen de Nederlandse context opvoeden en voorbereiden op het onderwijs in Nederland.

Vve-aanbod opzetten en inrichten

Sardes ondersteunt kinderopvangorganisaties en gemeenten bij het opzetten en inrichten van een vve-aanbod voor peuters in de asielopvang. We stellen hiervoor (gratis) online publicaties en een e-learning module beschikbaar. Ook organiseren we binnen het GOAB-ondersteuningstraject informatieve bijeenkomsten en consulten voor gemeenten die een vve-aanbod in of bij de asielopvang willen (laten) opzetten.

Gratis e-learning voor pedagogisch medewerkers

De komst van jonge vluchtelingenkinderen en hun ouders stelt kinderopvangorganisaties en pedagogisch medewerkers voor uitdagingen in hun dagelijks werk. De nieuwe gratis e-learning ‘Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang’ helpt hen met die uitdagingen om te gaan. De e-learning biedt de mogelijkheid om te oefenen met realistische casussen rond veelvoorkomende dilemma’s. Daarnaast vind je in de e-learning praktische tips, tools en relevante links naar meer informatie. De e-learning is te vinden op het Pharos leerplatform. Je kunt gratis een account aanmaken en de e-learning volgen.

Publicaties over dit thema: