Beweegalliantie

De Beweegalliantie is een landelijk netwerk dat obstakels opruimt en vernieuwende beweeginitiatieven stimuleert zodat meer Nederlanders meer gaan bewegen. Sinds 2023 is Sardes de eindverantwoordelijke partij voor de uitvoering van dit meerjarige overheidsprogramma.

Benieuwd hoe de Alliantie zorgt voor impact in Nederland?

Samen voor een torenhoge ambitie

In 2040 moet 75% van de Nederlanders voldoen aan de beweegrichtlijnen. Om dit waar te maken is De Beweegalliantie opgericht. Een netwerkorganisatie die erin gelooft dat bewegen net zo normaal is als slapen, tandenpoetsen en het gebruik van je mobiele telefoon. De alliantie ruimt obstakels op en stimuleert vernieuwende beweeginitiatieven zodat meer Nederlanders meer gaan bewegen. Iedere dag. Het netwerk bestaat uit heel diverse mensen, partijen en sectoren die samen de energie, kracht en de variëteit aan kennis en middelen hebben om daadwerkelijk in actie te komen.

 

Wat doet de Beweegalliantie?

  • Opschalen van succesvolle beweeginitiatieven
  • Stimuleren van vernieuwende beweeginitiatieven
  • Inzichtelijk maken van structurele problemen

 

Samenwerking en verbinding

In de samenwerking naar meer bewegen vervult de Beweegalliantie een rol als verbinder en aanjager. Tussen verschillende domeinen, de publieke en private sector of tussen landelijk en lokaal beleid. Door te werken met settings en cirkels:

Een setting is een plek in de maatschappij waarin ruimte is voor meer beweging. We focussen ons op de settings werk, zorg, onderwijs en leefomgeving. Mensen en partijen uit ons netwerk kunnen op eigen energie en enthousiasme binnen een setting een cirkel oprichten. Zo’n cirkel identificeert obstakels, ruimt ze op en vergroot het effect van succesvolle initiatieven. Een cirkel is dynamisch in tijd, omvang en participanten.