Over Sardes

Betere kansen bieden aan kinderen en jongeren die het risico lopen om achterop te raken in onderwijs. Dat is al meer dan 30 jaar onze ambitie. Met een geïntegreerd aanbod van onderzoek, ontwikkeling en begeleiding wil Sardes een bijdrage leveren aan het realiseren van gelijke kansen.

Zienswijze en aanpak

  • Ieder kind heeft het recht om zijn of haar talenten optimaal te benutten, ongeacht de thuissituatie. Uiteindelijk komt het de samenleving als geheel ten goede wanneer alle talenten goed benut worden, iedereen mee kan doen en niemand aan de zijlijn hoeft te staan.
  • Investeren in het jonge kind loont. De kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang is een speerpunt van Sardes.
  • Kinderen die thuis worden gestimuleerd in hun ontwikkeling, hebben betere onderwijskansen. In onze visie begint ouderbeleid met het serieus nemen van ouders. Daarom is het belangrijk dat gemeenten, scholen en opvangvoorzieningen samenwerken met ouders.
  • Scholen en schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, met name voor kinderen met een risico op achterstand. Sardes weet wat werkt en is daarom een belangrijke samenwerkingspartner voor het onderwijs.
  • Sardes ondersteunt de landelijke overheid en gemeenten bij de invulling, uitvoering en evaluatie van het gelijke kansenbeleid. We maken gebruik van de wijsheid van de wetenschap, de dienstbaarheid van het beleid en de kracht van de praktijk.
  • Sardes staat garant voor kwaliteit. Er is voortdurend oog voor de inhoudelijke kwaliteit van onze producten en diensten, afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van onze klanten. Vanaf 2014 voeren wij het CEDEO-keurmerk, een onafhankelijke garantie voor klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid.
  • Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

Sardes in cijfers

30+

Jaar ervaring

35

Medewerkers

8+

Klanttevredenheid

100+

Projecten per jaar

10

Jaar ISO-gecertificeerd

Meer over Sardes