Onderwijsachterstandenbeleid

Ieder kind heeft het recht om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen en te benutten, ongeacht de mogelijkheden in de thuissituatie. Toch zien we in de praktijk dat niet alle kinderen dezelfde kansen krijgen: sommige kinderen krijgen vanuit de thuissituatie meer kansen dan anderen. Op die groep richt het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) zich.

Doelgroep OAB

Dat kinderen geen gelijke kansen krijgen, zien we bijvoorbeeld terug in de activiteiten die kinderen buiten schooltijd doen, zoals sport, muziekles, museumbezoek, huiswerkbegeleiding maar ook in de onderwerpen die zij thuis bespreken en de woorden die daarbij gebruikt worden. Door deze verschillen is er een groep kinderen die het risico loopt op onderwijsachterstanden, omdat ze van huis uit minder mogelijkheden krijgen. Deze kinderen vormen de doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid. Het CBS heeft doorgerekend dat vooral het opleidingsniveau van de ouders, het herkomstland en de verblijfsduur in Nederland van de moeder en of ouders in de schuldsanering zitten een risico vormen voor het oplopen van achterstanden.

Risico verkleinen

De landelijke overheid, gemeenten en schoolbesturen zetten verschillende maatregelen in om extra kansen te bieden aan kinderen uit de OAB-doelgroep. Zo willen ze het risico op (onderwijs)achterstanden dat deze kinderen lopen verkleinen. Dat begint al bij de peuters met voor- en vroegschoolse educatie in de kinderopvang. Voor leerlingen in de basisschoolleeftijd zijn er maatregelen zoals leertijdverlenging, schakelklassen, het bevorderen van ouderbetrokkenheid, extra aandacht voor taal en brede ontwikkeling en taalprojecten in de bibliotheek. Ook de opvang van nieuwkomers valt soms onder het onderwijsachterstandenbeleid.

De rol van de gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het OAB-aanbod voor kinderen tot 4 jaar, schoolbesturen voor OAB-activiteiten op de basisscholen. Wel verwacht het Rijk dat gemeenten en schoolbesturen hierover afstemmen en samen met de kinderopvang de doorgaande lijn van het voorschoolse aanbod naar de basisschool bewaken. Bovendien mogen gemeenten bijdragen aan OAB-activiteiten in het basisonderwijs als ze daarvoor voldoende OAB-middelen hebben.

Onderwijsachterstandenbeleid optimaliseren

Sardes ondersteunt het Rijk, gemeenten, schoolbesturen en kinderopvang bij het optimaliseren van het onderwijsachterstandenbeleid. Dat doen we door het:

  • maken van een lokale analyse en evaluatie;
  • opstellen van een gemeentelijk OAB-plan;
  • ontwikkelen van een gemeentelijke LEA;
  • en het ondersteunen gelijkekansenbeleid schoolbesturen.

Opdrachtgevers vertellen

GOAB ondersteuningstraject

In opdracht van OCW begeleiden Sardes, Oberon en de CED-groep gemeenten bij de uitvoering van het nieuwe GOAB. Samen met gemeenten en VE-aanbieders werken wij aan kansen voor alle kinderen.

Onze specialisaties op dit thema:

Uitgelichte publicaties

Nieuwsbrieven over dit thema