Taal

Goed taalonderwijs is betekenisvol, interactief, strategisch en geïntegreerd in alle vakken. Dat vraagt om een taalkrachtige school, met leraren die de hele dag door kansen voor taal benutten en uitdagende gesprekken met leerlingen voeren.

Taalvaardigheid en onderwijskansen

Een goede taalvaardigheid is een voorwaarde voor een succesvolle schoolloopbaan. De leesvaardigheid van kinderen in Nederland loopt echter sterk terug, blijkt uit internationaal onderzoek (PISA). Met achterstand in de schoolprestaties tot gevolg. Juist kinderen die van huis uit minder taalkansen krijgen, hebben extra aandacht nodig.

 

Potentieel verwezenlijken met taalonderwijs

Wij helpen kinderen hun potentieel te verwezenlijken door:

  • professionals te leren hoe zij betekenisvolle gesprekken met kinderen voeren en hoe effectief taalonderwijs kunnen geven;
  • pedagogisch medewerkers te leren om de taalbasis van peuters te verstevigen;
  • leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs handvatten te bieden voor het bouwen aan taalkrachtig onderwijs;
  • scholen en kinderopvangorganisaties te helpen om samen met de bibliotheek een doorgaande lijn in leesplezier tot stand te brengen.

 

Samen sterker

Op het thema Taal werken wij samen met andere organisaties, zoals Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, CED-groep en de Harvard Graduate School of Education. Ook zijn wij bij taalprojecten verbonden aan Vinci-Toponderwijs.

Opdrachtgevers vertellen

Complimenten Onderwijsinspectie aan Yuverta Roermond voor aanpak taalgericht vakonderwijs

Lees meer

Stichting SchOOL zet in op leerling-interactievaardigheden om de educatieve kwaliteit te versterken

Lees meer

CBS Melodie uit Rijswijk creëert met Taal100 een doorlopende leeslijn groep 1-8 en levende leescultuur

Lees meer

Leespluim: bekroning van kwalitatieve (prenten)boeken

De Sardes-Leespluim is een bekroning van kwalitatief goede en veelzijdig bruikbare (prenten)boeken voor jonge kinderen (0-6 jaar) om hen te prikkelen tot lezen en hun leesplezier en taalvaardigheid te bevorderen. De Sardes-Leespluim dient ter inspiratie van professionals die met jonge kinderen werken in de kinderopvang en het kleuteronderwijs. Een onafhankelijke jury houdt bij de beoordeling rekening met de inzetbaarheid van de boeken in opvang en kleuteronderwijs en elke maand ontwikkelt een Sardes-expert educatieve activiteiten bij het boek.

Onze specialisaties binnen thema Taal:

Uitgelichte publicaties

Nieuwsbrieven over dit thema