Een samenleving begint met samen

Hoewel het logisch klinkt, is het niet vanzelfsprekend in een geïndividualiseerde maatschappij. Je moet er iets voor doen, je moet je ervoor inzetten. Je moet nieuwsgierig en bevlogen zijn, echt willen luisteren naar motieven en behoeften, en misschien wel eigenzinnig zijn om je geloof in verandering ook daadwerkelijk te laten landen. Elke dag weer.

Stichting CAOP

Stichting CAOP zet zich in voor een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen en bijdragen. Een samenleving waarin je gezien wordt, kansen krijgt en waarin iedereen voordeel heeft van vooruitgang. Dat doen we door te verkennen, te verbinden en te veranderen. Wij brengen mensen, organisaties en overheden bij elkaar en pakken samen met hen maatschappelijke vraagstukken aan.

Drie sterke merken

Wij doen dat onafhankelijk en met drie elkaar versterkende merken: CAOP, Sardes en Kennisland.

CAOP verbindt onderzoek, wetenschap en beleid om met gedeelde kennis en ervaringen maatschappelijke impact te makenDoor met het CAOP en Sardes samen te werken, kunnen we onze positie versterken en vernieuwende oplossingen en experimenten op grotere schaal toepassen. op arbeidsgerelateerde vraagstukken.

Sardes ondersteunt met een geïntegreerd aanbod van onderzoek, ontwikkeling en begeleiding de opvang, onderwijs, gemeenten en rijksoverheid bij het realiseren van gelijke kansen voor kinderen en jongeren.

Kennisland ontwerpt samen met betrokkenen oplossingen voor complexe vraagstukken die iedereen aangaan. We leren mensen zelf vernieuwen. Door middel van sociale innovatie bouwen we aan een lerende samenleving, een kennissamenleving.

Verandering en verbetering

Samen werken we aan verandering en verbetering. Door samen te werken kunnen we bijvoorbeeld succesvolle lokale initiatieven opschalen naar landelijke programma’s en andersom kunnen we beleid testen en concreet maken in de praktijk.

Stichting CAOP brengt mensen, organisaties en overheden bij elkaar en pakt samen met hen maatschappelijke vraagstukken aan. Voor een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen en bijdragen.