Visie op gelijke kansen

Ieder kind heeft het recht om zijn of haar talenten optimaal te benutten, ongeacht de thuissituatie. Uiteindelijk komt het de samenleving als geheel ten goede wanneer alle talenten goed benut worden, iedereen mee kan doen en niemand aan de zijlijn hoeft te staan. 

Betere kansen bieden aan kinderen en jongeren die het risico lopen om achterop te raken in het onderwijs. Dat is al bijna 30 jaar onze ambitie. Met een geïntegreerd aanbod van onderzoek, ontwikkeling en begeleiding wil Sardes een bijdrage leveren aan het realiseren van gelijke kansen.

 

Zienswijze en aanpak

  • Investeren in het jonge kind loont. De kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang is een speerpunt van Sardes.
  • Kinderen die thuis worden gestimuleerd in hun ontwikkeling, hebben betere onderwijskansen. In onze visie begint ouderbeleid met het serieus nemen van ouders. Daarom is het belangrijk dat gemeenten, scholen en opvangvoorzieningen samenwerken met ouders.
  • Scholen en schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, met name voor kinderen met een risico op achterstand. Sardes weet wat werkt en is daarom een belangrijke samenwerkingspartner voor het onderwijs.
  • Sardes ondersteunt de landelijke overheid en gemeenten bij de invulling, uitvoering en evaluatie van het gelijke kansenbeleid. We maken gebruik van de wijsheid van de wetenschap, de dienstbaarheid van het beleid en de kracht van de praktijk.
  • Sardes staat garant voor kwaliteit. Er is voortdurend oog voor de inhoudelijke kwaliteit van onze producten en diensten, afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van onze klanten. Vanaf 2014 voeren wij het CEDEO-keurmerk, een onafhankelijke garantie voor klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid.
  • Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

 

Maak kennis met Sardes 

In 2017 vierde Sardes haar 25-jarig jubileum. Ook in de toekomst zal Sardes in het werkveld van opvang, onderwijs en opvoeding een professionele en toonaangevende speler zijn. Een speler die ontwikkelingen aanjaagt, begeleidt en evalueert. Die vertrouwt op de wijsheid van de wetenschap, op de dienstbaarheid van het beleid, maar vooral op de kracht van de praktijk.

Bekijk de folder voor een overzicht van 25 jaar Sardes. 

 

 

 

 

Erkende kwaliteit bij Sardes