Een eindeloze haastklus

Wat is het belang van vijftig jaar Amerikaans gelijkekansenbeleid voor Nederland? Ook in ons land wordt al jaren druk gediscussieerd over het verbeteren van de onderwijskansen van leerlingen met achterstanden, vraagstukken rond zwarte en witte scholen en het spreiden van leerlingen. Er valt voor Nederland veel te leren van de Amerikaanse ervaringen. Dit boek volgt de ontwikkelingen in de afgelopen vijftig jaar op het terrein van segregatie en integratie in het Amerikaanse onderwijs, de aanpak van onderwijsachterstanden, de bekostiging van het onderwijs, vrije schoolkeuze, de kwaliteit van het onderwijs en doelgroepenbeleid. In het laatste hoofdstuk maakt de auteur een vergelijking tussen de Verenigde Staten en Nederland.

Details

  • Auteurs: Sjak Rutten
  • Sardes, 2004, 91 blz. (gratis te downloaden)
  • ISBN: 9055630640