Inclusie in de breedte

De ontwikkeling van inclusief onderwijs en een inclusieve maatschappij is in volle gang. Dat zien we overal in het land. Met de overgang van passend naar inclusief onderwijs vaak als aanleiding. Maar als we willen dat iedereen kan meedoen en ontwikkelen, dan is er meer nodig dan goed georganiseerde leerlingenzorg in het funderend onderwijs.

In deze nieuwsbrief nemen we je mee in de breedte van inclusie: van passende kinderopvang en het in beeld brengen van thuiszittende jongeren tot inspiratie voor een inclusieve werkomgeving. Met deze brede aanpak zetten wij ons in voor gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren.

Veel leesplezier!

Onze nieuwste publicaties