Taalstimulering van absolute beginners

Op aanvraag
Op locatie

Soms krijg je nieuwe kinderen in de groep die (bijna) geen woord Nederlands verstaan of spreken. Dit kunnen kinderen zijn die rechtstreeks uit het buitenland komen (nieuwkomers), maar ook kinderen die thuis een andere taal spreken. We duiden deze kinderen aan als absolute beginners. Hoe help je deze kinderen zodat zij zich veilig voelen en deel kunnen nemen aan de activiteiten in de groep?

In de training absolute beginners leer je als pedagogisch medewerker of kleuterleerkracht hoe je deze kinderen een goede start kunt geven in je groep. We houden daarbij rekening met het feit dat er vaak maar een paar kinderen in de groep zitten die (bijna) geen Nederlands spreken. De technieken en vaardigheden die aan bod komen, zijn daarom bruikbaar in een grote groep. We gaan bijvoorbeeld aan de slag met een voorleesactiviteit: hoe kun je een prentenboek zó voorlezen dat ook de kinderen die weinig Nederlands verstaan kunnen meedoen?

Programma

De training bestaat uit twee bijeenkomsten. Na de eerste bijeenkomst gaan deelnemers gewapend met handvatten in de praktijk aan de slag. In de tweede bijeenkomst delen we de leeropbrengsten en scherpen we vaardigheden verder aan en besteden we aandacht aan de communicatie met de ouders van deze kinderen.

Bijeenkomst 1

In de eerste bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Nederlands als tweede taal: kenmerken taalontwikkeling
 • Specifieke kenmerken van absolute beginners
 • Vuistregels voor interactie met absolute beginners
 • Suggesties voor woordenschatontwikkeling
 • Het belang van routines
 • Een voorleesactiviteit in de grote kring

Praktijkopdracht: deelnemers krijgen een praktijkopdracht om de geleerde vaardigheden in de praktijk te oefenen.

Bijeenkomst 2

In de tweede bijeenkomst staan de praktijkervaringen van de deelnemers centraal. We delen succeservaringen en gaan in op dilemma’s en onduidelijkheden. Daarna is er ruimte voor verdieping. In het tweede deel van de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod: Terugkoppeling leeropbrengsten uit de praktijkopdrachtIn de tweede bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Terugkoppelen leeropbrengsten uit de praktijkopdracht
 • Verdieping:
  – Voeren van gesprekjes
  – Taal in de speelhoeken
  – Voorlezen in kleine kring
 • Ouderbetrokkenheid en visie op meertaligheid

Werkwijze

De training heeft een interactief karakter. Theorie en praktijk worden speels afgewisseld. De nadruk ligt op de praktische toepassing van de vaardigheden, zodat medewerkers de volgende dag al aan de slag kunnen. In de training wordt gebruik gemaakt van filmmateriaal en diverse activerende werkvormen. De training kan aangevuld worden met een coachingsmoment voor alle deelnemers.

Resultaat

Na de training hebben deelnemers:

 • kennis van de taalontwikkeling van kinderen die Nederlands als tweede taal spreken. Zij hebben zicht op de verschillende fases van de taalontwikkeling (vanaf de ‘stille periode’).
 • praktische handvatten om met deze kinderen te communiceren.
 • kennis van de vuistregels voor interactie en hebben deze geoefend in de praktijk.
 • kennis over hoe zij de aandacht voor absolute beginners kunnen integreren in groepsactiviteiten.
 • ideeën hoe zij de ouderbetrokkenheid kunnen vergroten.
 • afspraken gemaakt over de omgang met absolute beginners.

Voor wie

Voor pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten met absolute beginners in de groep.

Aanmelding, kosten en meer informatie

De scholing kan ingekocht worden door kinderopvangorganisaties en scholen en andere geïnteresseerde instellingen. Het is niet mogelijk om individueel in te schrijven. Interesse of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Karin Vaessen of Iris Wierdsma.

Aanmelden voor deze training

Lijkt deze training jou interessant? Klik op de knop of stuur dan een e-mail naar secretariaat@sardes.nl om je aan te melden. Vermeld hierbij ook de naam van de training. Je ontvangt een ontvangstbevestiging van ons en we nemen contact met je op.

Meld je aan