Karin Vaessen

Ik geloof in de onbegrensde nieuwsgierigheid van kinderen.

Neem contact met mij op:

Voorstellen

Ik ben Karin Vaessen, senior onderwijsadviseur bij Sardes. Ik begeleid gemeenten, schoolbesturen en scholen die worstelen met de ontwikkelkansen van kinderen in achterstandsituaties. Samen zoeken we naar versterking van de huidige werkwijze of het uitwerken van nieuwe aanpakken om de talenten van kinderen optimaal te ontwikkelen. Het effect is snel zichtbaar. Vanaf jonge leeftijd worden kinderen al spelend gestimuleerd in hun ontwikkeling. De schoolresultaten van kinderen verbeteren, kinderen zitten beter in hun vel en er ontstaat meer rust in de klas. Het werken met kinderen wordt daardoor makkelijker. Dit zorgt ervoor dat kinderen opgroeien tot stabiele burgers en ieder hun passende bijdrage leveren op de arbeidsmarkt.

“Ik geloof in de onbegrensde nieuwsgierigheid van kinderen. Iedereen kent de talloze vragen van peuters en kleuters die de hele dag door alles willen snappen en weten. Iedereen kent de kinderen die als een spons alle kennis over de wereld om hen heen opzuigen! Hun open leerhouding brengt hen tot volledige wasdom. Ik geloof dat alle kinderen in Nederland – ongeacht hun afkomst of thuistaal – de kans moeten krijgen hun talenten zo goed mogelijk te ontplooien. Ieder kind kan zijn droom over de toekomst waarmaken. Scholen hebben een speciale rol in de talentontwikkeling van deze kinderen. Ik geloof in scholen die de rust, structuur, kennis, vaardigheden en gezelligheid bieden die kinderen verdienen.”

Resultaten

 • Kinderen behalen resultaten die overeenkomen met hun capaciteiten.
 • Kinderen worden van jongsaf aan gestimuleerd in hun ontwikkeling vanuit spel en fantasie.
 • De kinderopvang en de school werkt in brede zin aan de talentontwikkeling van kinderen.
 • De school haalt hogere scores op de Cito-eindtoets.
 • De school heeft leerlingen die gemotiveerd zijn voor school.
 • Pm’ers en leerkrachten halen voldoening uit hun werk met kinderen.
 • Pm’ers en leerkrachten hebben plezier in hun werk.
 • Kinderopvang en pm’ers en school en leerkrachten zijn trots op hun kinderen.
 • Kinderen hebben vertrouwen in de toekomst.
 • Kinderen hebben ambities over hun toekomst.
 • Kinderen zitten goed in hun vel.
 • Kinderen maken een goede keuze voor vervolgonderwijs.

Ervaring en opleiding

Karin Vaessen studeerde onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 1992 werkt Karin bij Sardes.