Inge Razenberg

Ik maak me er sterk voor dat álle kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen, ongeacht achtergrond, thuissituatie of vluchtverleden. Samen met gemeenten, scholen, de landelijke overheid, kinderopvangorganisaties en ouders zet ik me hier honderd procent voor in.

Neem contact met mij op:

Je kunt bij mij terecht voor

Alle vormen van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Net zo belangrijk als het doen van goed onderzoek, vind ik het om te zorgen dat kennis uit onderzoek landt, daar waar het nodig is: in de praktijk. Specifiek zet ik me in om de onderwijspositie van nieuwkomers te verstevigen. Op deze manier werk ik elke dag met veel plezier aan gelijke kansen voor álle kinderen in de kinderopvang, basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Zo ga ik te werk

Om een onderzoek of adviestraject te doen slagen, is een nauwe samenwerking met de opdrachtgever en betrokken stakeholders essentieel. Door samen te werken, zorg ik dat het plan nauw aansluit bij de behoeftes van de verschillende betrokkenen. Als projectleider ben ik benaderbaar, open in mijn communicatie en helder over planning, voortgang en behaalde resultaten.

Ik sta in mijn kracht als ik…

Alle betrokkenen een stem geef en deze verschillende perspectieven meeweeg in het eindproduct. Als projectleider bewaak ik het geheel, sta ik voor hoge kwaliteit en zorg dat het project op planning loopt.

Ik raak geïnspireerd van…

Ieder kind heeft het recht om zijn of haar talenten optimaal te benutten, ongeacht achtergrond, thuissituatie of vluchtverleden. Het raakt me dat niet alle kinderen de kans krijgen om zich volop te ontwikkelen. Ik wil er alles aan doen om hier een bijdrage aan te leveren.

Mijn expertises: