Onderwijs en opvang voor nieuwkomerskinderen

Het aantal jonge nieuwkomers neemt toe. En door de veranderingen in de wet- en regelgeving komt er veel op gemeenten af. Want wat betekent de Spreidingswet voor jouw gemeente? Welke voorbereidingen rondom onderwijs moet je treffen? Hoe geef je invulling aan de verplichtingen vanuit de Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs? Voor welke nieuwkomers past de Onderwijsroute binnen de Wet inburgering? En wat bied je peuters in de asielopvang?

Het organiseren van een passend onderwijsaanbod voor nieuwkomersleerlingen is een complexe taak, waarin diverse partijen een rol spelen. Om handvatten te bieden bij de uitdagingen die dit met zich meebrengt, hebben wij onze kennis over (de organisatie van) kinderopvang en onderwijs voor nieuwkomerskinderen verzameld in deze nieuwsbrief.

Lees meer over:

  • Haagse herijking nieuwkomersonderwijs
  • Onderzoek naar evaluatie Wet TNV
  • VE voor peuters in de asielopvang
  • Taalgericht vakonderwijs
  • Aan de slag met absolute beginners in de vve

Lees de nieuwsbrief via de oranje knop aan de rechterkant.

Onze nieuwste publicaties